ພະນັກງານອ້ອມຂ້າງ ພຊສ.ນວ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການອອກແຮງງານວັນເສົາແດງ ຢູ່ຖະໜົນວຽງຈັນ 450 ປີ ເຊິ່ງນໍາພາຂະບວນການດັ່ງກ່າວໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ ແລະ ທ່ານ ປອ ແອງພອນ ແພງສຸວັນ ຮອງຫົວໜ້າ ພຊສ.ນວ ເຊິ່ງມີ

ພະນັງງານຂອງ ພຊສ.ນວ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ແລະ ມີຜູ້ລົງທະບຽນຈໍານວນ 24 ຄົນ.