Print

     ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນພຸດ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2022 ເວລາ 08:00 ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ເມືອງ ສັງທອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ ກຳມະການພັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລຂາຄະນະ

ພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງ  ແລະ ທ່ານ ສັງວອນ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ສັງທອງ ເຊິ່ງມີຫົວໜ້າ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ເມືອງ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ກຊສ, ກົມຕິດຕາມ, ກວດກາມົນລະພິດ ກຊສ, ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນພິທີ ທ່ານ ພິມພາ ຄຳເພັງໄຊ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ທຶນຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຊິ່ງທຶນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ເມືອງໃນໄລຍະໂຄງການແຕ່ ປີ 2021-2025.

      ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ພິທີເປີດໂຄງການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ບັນດາ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ເມືອງ ເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ບັນຫາມົນລະພິດນໍ້າເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ທຸກມາດຕະການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ.