ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ, ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022. ທີມງານວິຊາການ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫຊສ ເມືອງໄຊເສດຖາ. ເຊັ່ນ: ວຽກແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ວຽກສະຖິ ຕິ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເຊິ່ງແມ່ນ ທ່ານ ອຸ່ນຫລ້າ ທໍາມະວົງ ແລະ ທ່ານ ທິນນະກອນ ສະຫວັດດີ ໄດ້ນໍາພາທີມງານວິຊາການຫລັກແຫລງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວລົງແນະນໍາແຕ່ລະຫນ້າວຽກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາຕານ ຫຊສ ເມືອງໄຊເສດຖາ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິ່ງ. ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນນໍາ ອິນທະວົງ ແລະ ທ່ານ ວົງສີ ຜີແຕ່ງ ຮອງຫົວໜ້າ ຫຊສ ເມືອງໄຊເສດຖາ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາ
 
 
 
 
.