ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ວັນທີ 04 ຕຸລາ 2022 ທີມງານຂອງ ພຊສ ນວ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫຊສ ເມືອງນາຊາຍທອງ ເຊັ່ນ: ວຽກແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ວຽກສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເຊິ່ງແມ່ນ ທ່ານ ອຸ່ນຫລ້າ ທໍາມະວົງ.
ໄດ້ນໍາພາທີມງານວິຊາການ ຈາກພະທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວລົງແນະນໍາແຕ່ລະຫນ້າວຽກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ ຫຊສ ເມືອງນາຊາຍທອງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິ່ງ. ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ຫຼວງສີໂຍທາ ຮອງຫົວໜ້າ ຫຊສ ເມືອງນາຊາຍທອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາ.