ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ, ວັນທີ 4  2022  ເວລາ 08: 00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 3 ຂອງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງ​ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ

(Lao LanReg) ເວີຊັນ 7 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນຊົມ ຊົງວິໄລ ຫົວໜ້າ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ອານົງສອນ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າ ກົມທີ່ດິນ ເຊິ່ງມີ ຄະນະກົມທີ່ດິນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ ແລະ ວິຊາການຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ເມືອງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ 5 ແໜງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

        ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນກອງ​ປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ (Lao LanReg) ເວີຊັນ 7, ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຊຶ່ງເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພ້ອມທັງເປັນຂ້ໍມູນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາຮ່ວມ ກັນອີກຫຼາຍຢ່າງ, ເຊິ່ງຄະນະຄູຝຶກໄດ້ນໍາເອົາເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຫຼາຍຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທະບຽນທີ່ດິນ (Lao LanReg) ເວີຊັນ 7 ທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ແທນເວີຊັນເກົ່າ ມາຝຶກສອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກງານຕົວຈິງກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ ເພື່ອເອົາໄປນຳໃຊ້ພາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານນຳໄປຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກ ຜົນຢ່າງສຳເລັດຕາມການມອບ ໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.