ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ, ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2022 ທີມງານວິຊາການ ພຊສ ນວ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຫຊສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເຊັ່ນ: ວຽກແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ວຽກສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

ເຊິ່ງແມ່ນ ທ່ານ ອຸ່ນຫລ້າ ທໍາມະວົງ ໄດ້ນໍາພາພະນັກງານວິຊາການຫລັກແຫລງທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວລົງແນະນໍາແຕ່ລະຫນ້າວຽກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ ຫຊສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິ່ງ. ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບົວຮອງ ສີສຸທັມ ຮອງຫົວໜ້າ ຫຊສ ເມືອງຈັນທະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາ.